Fotos de la cadena humana contra el túnel d'Horta a Cerdanyola del Vallès

Maig 2001

Cadena humana contra el túnel - 1

Cadena contra el túnel d'Horta - 2 Cadena contra el túnel - 3


[Coordinadora Via Verda] [Activitats] [Túnel d'Horta]