Activitats en les quals participa l'Associació Cerdanyola Via Verda


2007 - Mural de l'Associació Cerdanyola Via Verda - Fotos (1 - 2 - 3 - 4)

Edu 2008

Mural de l'Associació Cerdanyola Via Verda - 3.05.2008


2001 - Mural de l'Associació Cerdanyola Via Verda - Detalls

Pintada d'un mural a Cerdanyola. Març 2001.Pregons de les bicicletades per la Via Verda


Activitats


2013 - 2014


1.- Lluita unitària contra l'aprovació de l'ordenança de civisme

- Impuls i promoció de la lluita.

- Col·laboració en la redacció de l'ordenança alternativa

- Participació en el vídeo de campanya

- Participació activa i constant en la preparació de la Festa del Civisme.

2.- Treball quotidià dins la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors

- Tasques permanents de coordinació

- Convocatòria de reunions

- Gestió de la informació i garantir la transparència

- Gestió de la llista de correus

- Concertació de reunions amb institucions, amb partits polítics, entitats, etc.

- Funció d'arxiu de tota la documentació generada en els darrers anys de treball

3.- Mocions aprovades en el Ple municipal de Cerdanyola

Cal dir que les mocions, cadascuna d'elles, generen un volum de feina considerable. Primer de comunicació a tots els partits, després de reunions amb cadascun, tot seguit trucades per convèncer-los de votar-hi a favor, també la gestió de les esmenes o aportacions al text que són assumibles, etc. Són:

1- Moció conjunta amb l'ADENC per a la des-programació i des-qualificació de la Ronda Sud. Aprovada per unanimitat. Maig de 2013

2- Moció conjunta amb l'ADENC per a la des-programació i des-qualificació del Túnel d'Horta Viari. Aprovada per majoria. Juny de 2013.

3- Moció conjunta amb l'ADENC per a la priorització de la línia fèrria entre Barcelona i el Vallès Occ. mitjançant el Túnel pel Coll de Montcada. Aprovada per unanimitat. Juliol de 2013.

4-Moció proposada i redactada per l'ACVV en el sí de la Plataforma Cívica en Defensa de Collserola per a requerir al Consorci del Parc de Collserola que prohibeixi les activitats de lleure i esport a dins del parc en hores nocturnes amb llum o llums, per ser presentada als Plens municipals dels 7 municipis que volten el Parc Natural. L'ACVV promou la Moció a Cerdanyola i a Sant Cugat. A Cerdanyola va ser aprovada per unanimitat el febrer de 2014.

5- Participació substancial en la redacció d'una Moció sobre mesures a adoptar a Cerdanyola pel seguiment. Control i millora de la qualitat de l'aire. Aprovada per Unanimitat. Febrer de 2014.

4.- Organització d'actes

1- Xerrada sobre transport públic a Cerdanyola i al Vallès amb Manel Larrosa de l'ADENC i “XXXX” de la PTP.

5.- Participació en actes

1- Assistència i participació a les Jornades sobre “Sòls Contaminats” organitzades per la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona.

2- Assistència i participació al Debat sobre el PARC natural de Collserola organitzat per la Plataforma Cívica en Defensa de Collserola a l'Ateneu Barcelonès.

3- Participació com a ponent en una xerrada sobre el Pla Director Urbanístic actualment en tramit en el marc de les Festa Major Alternativa de maig.

6.- Pla director urbanístic (PDU). El nou impuls al Direccional

1- Impuls i coordinació de treball conjunt a la ciutat en la lluita contra el Direccional a diferents nivells:

1a) Impuls i coordinació de reunions conjuntes Associació Cerdanyola Via Verda, ADENC, CUP, CxC I ERC.

1b) Impuls a la creació del col·lectiu de lluita “SALVEM CERDANYOLA”, que integra nombroses entitats i organitzacions en la lluita contra el Direccional. Inclou la fundació, la creació de materials com díptics, cartells, eines de comunicació internet, etc. Cal dir que a data d'avui aquesta Plataforma de col·lectius no està activa.

2- Tanteig i valoració de la situació a Cerdanyola per a un possible contenciós administratiu davant el TSJ contra l'aprovació definitiva del PDU quan aquesta sigui efectiva. Consulta amb advocats, etc.

No hi hem vist gaires possibilitats, sobretot a causa de manca de recursos econòmics per poder interposar-lo.

3- Redacció i presentació d'al·legacions en la fase ambiental de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental del PDU.

4- Redacció i presentació d'al·legacions a l'aprovació inicial del PDU.

7.- Contenciós administratiu davant del TSJ sobre la declaració de l'abocador de can Planas com a sòl contaminat.

1- Aquest treball deriva de l'Acord Unànime del Ple de Cerdanyola, promogut des de la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors l'any 2012. En el període 2013-2014 ha generat:

2-Recurs d'alçada presentat davant l'ARC per l'ACVV perquè aquest ens públic s'ha pronunciat jurídicament, davant el requeriment formal de l'associació, a no declarar sòl contaminat les 18 ha. de l'abocador de Can Planas.

3- L'ARC va desestimar el recurs d'alçada i en conseqüència l'ACVV, amb el recolzament de la Plataforma Cerdanyola sense abocadors ha presentat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia.

4- Tasques derivades: nombroses reunions per cercar el consens entre les diferents organitzacions que composen la Plataforma, valoració econòmica i aportacions, gestions a Cerdanyola i a Barcelona per aconseguir la justícia gratuïta, consulta de documentació a l'ARC.

5- Molta de la feina que generarà aquest contenciós (aportació de documentació, presentació de dictàmens, etc ) es desenvoluparà en els propers 2 o 3 anys.

Cal dir que estem a l'espera de que la Generalitat ens ratifiqui, o no, l'accés de l'ACVV a la justícia gratuïta. És important assenyalar que en cap cas l'ACVV ha d'assumir el cost d'aquest procés jurídic ja que les organitzacions polítiques que formen la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors (PP, CxC i ERC) la necessària aportació de fons que està en mans de l'advocat Íñigo Enterria.

8.-Difusió, docència i promoció dels principis establerts en els estatuts de l'Associació

1- Atenció amb entrevistes personalitzades i seguiment per correu electrònic a més d'una desena d'alumnes de batxillerat i de diferents Graus universitaris (Ciències Ambientals, Sociologia, Periodisme, Ciències Polítiques, Arquitectura, etc.) que cerquen informació i documentació sobre el direccional o els abocadors.

2- Assistència a entrevistes a Barcelona i enviament de nombrosa documentació a una periodista de La Directa que va donar lloc a un article de fons sobre el Centre Direccional i els abocadors.

3- Xerrada de 4 hores a la UPC- Escola d'Arquitectura de Sant Cugat, sobre la historia de l'Associació Cerdanyola Via Verda i de la lluita ciutadana per a la protecció del corredor Biològic Collserola- Sant Llorenç del Munt, el problema del Direccional i dels abocadors.

4- Trobada de l'AVV amb professorat de l'IES Banús per preparar una xerrada sobre els abocadors per a alumnes de batxillerat, prevista per la setmana que ve.

9.- Treball per cercar una solució al clot de can Fatjó dels Aurons

1- A principis de 2014 la propietat de Can Fatjó dels Aurons va posar-se en contacte amb l'ACVV per tal de buscar un consens que permeti omplir el clot amb terres i runes netes. L'ACVV, fent el paper de coordinació que ja consta en altres punts d'aquest resum anual, va fer extensiva la proposta a totes les organitzacions que composen la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors, l'altre Plataforma, etc.

Aquest treball s'està desenvolupant en l'actualitat.

10.- Intent de participació en la fracassada comissió ciutadana per a la redacció del nou ROM, promoguda per l'Ajuntament

L'ACVV vam presentar degudament un representant per a poder participar en la redacció del nou ROM, amb l'objectiu de fer aportacions a aquest reglament tant important pel funcionament del nostre Ajuntament i, sobretot, per articular la participació ciutadana i aprofundir en la democràcia.

El nostre representant va assistir a varies reunions, reunions en les que es va poder constatar la manca de voluntat política per a que la Comissió fes un treball fructífer. La manca d'educació i respecte del president de la Comissió, el tinent d'alcaidia responsables de la Participació, va fer que es donessin de baixa nombroses persones, com és el cas del representant de la nostra associació.

Val a dir que l'esmentada Comissió va haver de plegar a causa que van quedar només unes 3 persones. Va ser un absolut fracàs del Govern PSC-ICV.

Conclusions:

L'Associació Cerdanyola Via Verda ha fet molta i molt bona feina en el període 2014-2015, la seva presencia activa a Cerdanyola és molt extensa i important. La seva presencia en el sí d'altres organitzacions és fonamental pel funcionament de les mateixes, com ara la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors, o els treballs de coordinació sigui a nivell de carrer, sigui, sobretot, a nivell institucional, ja que treballa en la coordinació de diferents partits polítics entre sí i amb entitats.

No obstant hi ha dos aspectes negatius:

El primer és que el treball dut a terme no és suficient, és important, sí, però no és suficient. Ni té prou qualitat ni abasta els sectors propis d'una entitat ecologista (mobilitat, qualitat de l'aire, estalvi energètic, xerrades, difusió, sensibilització, propostes, etc).

El segon, i més fonamental i determinant, és que aquest volum de treball és rotundament insostenible perquè recau, només, en dues persones. Dues persones que, crec poder afirmar en nom de les dues, no podem seguir fent aquesta tasca.

Ja fa anys, en una assemblea anual, davant el fet que nombrosos/ses membres de l'associació havien de deixar la seva dedicació directe al treball quotidià de l'associació a causa de motius laborals, familiars, de canvi de domicili, etc, vam obrir un debat sobre la dicotomia entre “tancar” l'associació o bé deixar-la oberta per tenir-la disponible en cas que calgués. I després d'aquests anys que han transcorregut des d'aleshores crec que s'ha evidenciat que SEMPRE hi ha assumptes que fan que calgui l'actuació i la intervenció de l'associació, amb el problema que tota la feina recau en, només, dues persones. Dues persones que no poden seguir atenent els assumptes que arriben a l'associació, que requereixen la intervenció i la dedicació de l'associació. Ens trobem en un atzucac força insostenible, i difícil de capgirar perquè els assumptes són processos oberts i llargs en el temps.


2009


Mobilització Popular en Defensa del Bé Públic, convocada per diverses entitats ciutadanes. 21 de novembre 2009

22.03.2009: Manifestació contra la política ambiental del govern de la Generalitat de Catalunya. Manifest - Fotos


2008


- Eco butlletí - gener 2008

- Pintada del mural 2008 - 5.05.2008

- Xerrada "Repensem la mobilitat". octubre 2008


2007


- 10è aniversari de la Associació Cerdanyola Via Verda

La Cerdanyola que volem: La ciutat del present, l'entorn de demà

14 i 28 febrer 2007 - Ateneu

Activitats darrer trimestre 2007: projecció de documentals, xerrada i

- 6a Bicicletada en defensa de la Via Verda

- Xerrades divulgatives medi ambientals

- Denúncia sobre els abocadors amb residus perillosos de la Plana del castell

- Seguiment de la construcció de l'abocador Elena

- Al·legacions al PITC

- Campanya contra el túnel d'Horta i en defensa d'una mobilitat sostenible

- Cel·lebracions del 10è aniversari

- Campanya en defensa de la declaració de Collserola Parc Natural


2006


- Passejada per la zona dels abocadors de Cerdanyola: 25.11.2006

- 5a Bicicletada en defensa de la Via Verda

Cartell

Dissabte 11 de novembre, a les 11 del matí (a les 10.30 h es repartiran els dorsals). Des de la plaça de l'Estatut (amb el carrer de Sant Iscle) fins a la plaça del Monestir de Sant Cugat. Aquest any més que mai!

Enguany celebrem la 5a bicicletada entre Cerdanyola i Sant Cugat que travessa els paratges de la Plana del Castell. Aquesta zona reserva del paisatge de turons i planes del Vallès, està amenaçada de desaparició soterrat per les tones de formigó dels habitatges i indústries que hi volen construir. Les obres ja han començat amb el sincrotró, les explanacions i grues que destruint hàbitats i paisatge volen acabar amb aquest patrimoni de tothom.

Us convidem, més que mai, a gaudir i reivindicar un espai necessari per a totes les espècies de l’entorn, inclosa la humana.

No us ho podeu perdre. Associació Cerdanyola Via Verda

- Exposició Via Verda - octubre 2006

- 6.07.2006 a les 19.30 h a l'Ateneu: xerrada "La destrucció de la plana del Castell i l'excusa de l'habitatge".

- Bicicletada urbana - 11.06.2006. Més Via Verda i menys cotxes!

- Ni túnels ni autopistes a Collserola! Marxa popular - 12.03.2006. Fotos

- 2006 - Paradeta per Sant Jordi.

- La Via Verda encara no està salvada! Full de recollida de signatures


2005


- 4a Bicicletada per la Via Verda

Cartell

Nota de premsa de l'Associació Cerdanyola Via Verda

12 de novembre - La veritable Jornada en defensa de la Via Verda

Estem veient com durant els darrers dies se succeeixen les intervencions de destacats consellers i representats polítics sobre la Via Verda i la Plana del Castell. També s'ha convocat una segona jornada sobre 'la Via Verda” destinada als agents econòmics.

Davant de totes aquestes intervencions que l'únic que persegueixen és la venda d'un territori, que és patrimoni de gran valor natural i paisatgístic, per a obtenir els beneficis econòmics que se'n poden derivar, volem manifestar el següent:

 1. Les paraules del conseller Nadal dient que serà un motor econòmic són això, només paraules buides de concreció que volen justificar la destrucció d’aquesta zona d’interès natural.
 2. Les paraules del conseller Milà sobre l’ecosostenibilitat de la zona i la construcció d’habitatges bioclimàtics és un altra justificació sobre les tones de formigó que taparan la Plana.

  És que potser s'obligarà els constructors a incrementar els costos? Sense legislació ni normatives?

 3. La voluntat de la majoria de grups municipals de començar l’abans possible, sense plantejar solucions reals als 48 impactes considerats pel propi planejament, algun d’ells severs, indica quin és l’interès real pel respecte a aquesta zona.
 4. El col·lapse circulatori que es produirà a la zona i la contaminació derivada dels 30.000 desplaçaments diaris és un fet ja previst pel planejament. Com pretenen solucionar-ho? Ja es comença a parlar amb força de la necessitat del túnel d’Horta i de l’elevada inversió per al transport públic a la zona.
 5. La no acceptació de les al·legacions presentades per la nostra entitat i d’altres preocupades pel medi ambient és un clar posicionament de l'Ajuntament en contra dels interessos ecològics de la zona.
 6. La Jornada sobre la Via Verda amb els agents econòmics, referida evidentment al tros de via verda que quedarà un cop hagin malmès la que tenim ara, que és la vertadera Via Verda, tot reduint-la a més de la meïtat de la seva amplada, indica realment que aquest sembla ser l'únic interès del nostre Ajuntament que en té d'ella.

És per això que volem manifestar públicament el següent:

 1. La nostra Associació continuarà lluitant en defensa del patrimoni natural i paisatgístic que representa la Plana del Castell.
 2. La zona referida un cop eliminats els diferents hàbitats per les construccions, contaminació i soroll, deixarà de ser un important element de connectivitat i d’oxigenació de la serra de Collserola.
 3. Les Jornades sobre el fragment de Via Verda organitzades per l'Ajuntament només pretenen maquillar-ne i amagar-me la veritable destrucció.

Convoquem conjuntament amb les entitats que conformen la Plataforma Salvem la Plana del Castell http://www.salvemlaplana.tk .

La IV bicicletada per Salvar la Via Verda tindrà lloc el dia 12 de novembre, dissabte, a partir de les 10.30 h del matí a la plaça de l’Estatut cantonada amb el carrer de Sant Iscle.

Us hi esperem!


2004


- 3a Bicicletada per la Via Verda

El proper dissabte dia 13 de novembre de 2004 tindrà lloc la "3a bicicletada per la Via Verda", de caràcter lúdico-reivindicatiu, per protegir els paratges per on passarem. Lloc: la plaça de l'Estatut (coneguda popularment com a plaça de la C) de Cerdanyola, cantonada de l'avinguda de la Primavera amb el carrer de Sant Iscle.

Hora de trobada i inscripcions: 10.30 h

Hora de sortida: 11 h.

Tal com va succeir en les darreres edicions, esperem que es repeteixi l'alta participació de tots els que creiem en el valor intrínsec de la sostenibilitat i en la defensa dels valors mediambientals i paisatgístics.

Podeu veure alguna foto de la Via Verda - la plana del Castell de Sant Marçal (per on passarem) a http://www.viaverda.org/Cerdanyola_universitat.html a l'apartat "Maig 2002: foto 1 - foto 2 - foto 3"

Us hi esperem!


2003


- 2a Bicicletada per la Via Verda

2a bicicletada popular el 8.11.2003, en el marc de la Festa de Tardor.


2002


- 1a bicicletada popular per la Via Verda

Les campanyes portades a terme aquest any son les mateixes que les del any 2001 amb la particularitat que la campanya contra el camp de golf ha donat els seus fruits i ara no es motiu de mobilitzacions. Altrament hem impulsat una plataforma ciutadana per una Agenda 21 local. Les activitats externes més rellevants aquest any han estat:

Gener: Trobada amb responsables del Departament de Medi Ambient. Participació als Tres Tombs de Cerdanyola del Vallès.

Febrer: Participació a la Rua de Carnestoltes de Cerdanyola. Jornada reivindicativa amb paradetes, activitats infantils, botifarrada, ball, etc. Trobada amb un grup parlamentari al Parlament de Catalunya.

Març: Trobades amb assocacions de veïns.

Abril: S'aconsegueix desestimar la construcció del camps de golf can Codina-can Canaletes. Reunió a la Universitat Autònoma per canviar l'emplaçament reservat pel futur sincrotró (sembla que aixó darrer s'ha aconseguit)

Maig: Trobada amb el regidor de Medi Ambient del Ajuntament de Cerdanyola. Trobada amb el president del Consell Social de la Universitat Autónoma.

Juny: Trobada amb responsables de Presidencia al Palau de la Generalitat. Trobada amb responsables del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme.

Juliol: Trobada amb el rector de la Universitat Autónoma. Trobada amb responsables del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme.

Setembre: Trobada amb el conseller de Medi Ambient. Trobada amb el conseller d'Obres Públiques i Urbanisme. Trobada amb el grup parlamentari Ciutadans pel Canvi

Octubre: Contactes amb el Consell Social de la Universitat Autònoma. Preparació per la bicicletada de novembre amb motiu de la Festa Major

Novembre: bicicletada familiar de Cerdanyola fins al monestir de Sant Cugat amb la participació de més de 250 bicicletes. Participació a l'Aplec de Sant Iscle de Cerdanyola (3r diumenge de novembre). Presència al programa d¡Ona Catalana: el diari de la natura.

Desembre: Trobada amb el Consell Social de la Universitat Autònoma. Presència a diferents indrets de la ciutat per la nostra lotería.

Durant tot l'any hem fet diverses rodes i comunicats de premsa apareguts als diversos mitjans. Evidentment caldria esmentar la nostra participació a les diverses mobilitzacions contra el golf i que culminaren amb la seva desestimació.

Formem part de la Plataforma Ciutadana per un nou marc de protecció de Collserola i conseqüentment hem participat activament en tots els actes i jornades de portes enfora.

Formem part del Consell Consultiu del Consorci del Parc de Collserola.Les activitats d'altres grups

Encara que aquests grups ja no treballin com a tals, si que ho fan molts dels seus membres i d'altres persones dins l'Associació Cerdanyola Via Verda i d'altres plataformes que s'han anat creant al llarg del temps, ateses les innombrables agressions que el territori continua patint.

Podeu consultar altres activitats a l'agenda: http://agenda.pangea.org

"We have a world of pleasures to win, and nothing to lose but boredom" (Tenim un món de plaers per guanyar i res a perdre sinó l'avorriment) Raoul Vaneigem, 1994.


Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

Activitats de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola


Xarxa Ciutadana Via Verda Cerdanyola 21

(des de l'estiu de 2003 que aquesta xarxa no organitza activitats ja que les persones i entitats treballem des d'altres organitzacions)

[Activitats de la Xarxa Ciutadana Via Verda Cerdanyola 21 - pàgina web sobre el Xarxa 21.]


Acte de presentació del Projecte del Camí Verd, la 1a Via Verda de la província de Barcelona 17.11.2005


Golfos

Entitat: Plataforma contra el camp de golf a Cerdanyola-Collserola - Alternativa al camp de golf

[Activitat de la Plataforma contra el camp de golf a Cerdanyola - Defensem Collserola. Des del mes d'abril de 2002, per a una alternativa al camp de golf, ja que aquest ha estat desestimat.]


Túnel d'Horta

Activitats de la Plataforma contra el túnel d'Horta - pàgina web sobre el túnel d'Horta.

Carnestoltes 2002 (fotos)

Cadena humana contra el túnel d'Horta. Maig 2001 (fotos)Activitats de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

[Associació Cerdanyola Via Verda] [Camps de golfos] [Centre direccional] [Collserola] [Túnel d'Horta] [Xarxa 21]