Salvem la Plana del Castell - Cerdanyola del Vallès

http://www.defensalaplana.blogspot.com/

2006

La Plataforma en defensa de la plana, és la unió de diferents organitzacions, entitats i persones. Que volen organitzar-se i col·laborar per tal d'aconseguir evitar l'edificació de la Plana del Castell, una zona agrícola que ven aviat es convertira en un nou barri de Cerdanyola del Vallès. Ens reunim a l'ateneu de Cerdanyola el segon i el quart dimecres de cada més a les 19.30 h. Us hi esperem.


Plataforma Ciutadana http://www.salvemlaplana.tk

Febrer 2005

Manifest per a la protecció de la plana del castell

El model de creixement urbanístic dels darrers 50 anys a Cerdanyola, així com al conjunt del Vallès i les comarques que l'envolten, ha comportat la pèrdua d'importants espais naturals, afectant de manera irreversible la sostenibilitat dels ecosistemes dins els quals vivim. Com a conseqüència d'això, els espais agrícoles, forestals i fluvials que resten a la comarca tenen un indubtable valor mediambiental, social i paisatgístic, que cal preservar per a les generacions actuals i futures.

El projecte d'urbanització del Centre Direccional a la plana del castell de Sant Marçal suposa la pèrdua d'un important connector biològic - la via verda - i el trencament de la connectivitat entre la serra de Collserola i la de Sant Llorenç. L'increment de població a Cerdanyola d'entre 10.000 i 15.000 persones suposa el bastiment de grans infraestructures viàries per al transport privat, fent tard o d'hora necessària la construcció a Collserola de nous túnels i autovies. Conseqüentment, la qualitat de vida de les persones que vivim a Cerdanyola es veurà greument afectada per l'increment de trànsit, per l'eliminació dels espais naturals que ocupa la plana, i per la necessitat de nous equipaments públics que se sumen a la manca ja existent.

Davant la pressió urbanística que pateix la comarca diverses entitats han proposat la creació d'un Parc Agrícola del Vallès (PAV) com a alternativa en termes mediambientals i socials a aquest model de "desenvolupament". En aquest mateix sentit apunta el projecte Cerdanyola: ciutat de la universitat, que aposta per una ciutat vinculada territorialment al campus de la UAB, tot preservant els límits naturals de la plana.

Els ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola tenim el dret a poder intervenir en la formulació i la definició d'un projecte urbanístic que suposarà un punt d'inflexió evident en el rostre i les característiques pròpies de la nostra ciutat. També tenim dret a ser escoltats i a que es tinguin en compte les nostres opinions i aportacions.

Per tot això les entitats i persones sotassignants demanem a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès:

Full d'adhesió al Manifest


[Associació Cerdanyola Via Verda] [Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]