Via Verda Sant Llorenç - Collserola

Mapa de la Via Verda Sant Llorenç del Munt-Collserola

mapa de la via verda

1.- Parc natural de Sant Llorenç

2.- Mancomunitat paisatgística

3.- Serra de Galliners

4.- Corredor Cerdanyola-Sant Cugat

5.- Parc metropolità de Collserola

Corrandes d'exili

Una nit de lluna plena
tramuntàrem la carena,
lentament, sense dir re ...
Si la lluna feia el ple
també el féu la nostra pena.

L'estimada m'acompanya
de pell bruna i aire greu
(com una Mare de Déu
que han trobat a la muntanya.)

Perquè ens perdoni la guerra,
que l'ensagna, que l'esguerra,
abans de passar la ratlla,
m'ajec i beso la terra
i l'acarono amb l'espatlla.

A Catalunya deixí
el dia de ma partida
mitja vida condormida:
l'altra meitat vingué amb mi
per no deixar-me sens vida.

Avui en terres de França
i demà més lluny potser,
no em moriré d'anyorança
ans d'enyorança viuré.

En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
"Com el Vallès no hi ha res".

Que els pins cenyeixin la cala,
l'ermita dalt del pujol;
i a la platja un tenderol
que batega com una ala.

Una esperança desfeta,
una recança infinita.
I una pàtria tan petita
que la somio completa.

Pere Quart.

Què és la Via Verda?

NOTA: Des del mes d'abril de 2001 la Plataforma Via Verda no ha organitzat cap altra reunió ni activitat. Actualment, i pel que fa a Collserola i els seus voltants, s'han creat plataformes i grups de treball específics contra les agressions que afecten concretament aquesta serra i les seves connexions:

A continuació us presentem un resum del que va ser la Plataforma Via Verda. La seva tasca, tal com hem comentat abans, continuen portant-la a terme d'altres entitats.

Índex de la pàgina


Membres de la Plataforma Via Verda:

Any 2000

Defensem la Via Verda!

Exposició itinerant sobre la Via Verda

Exposició itinerant sobre la Via Verda Sant Llorenç del Munt-Collserola, del Fòrum Terrassenc per a la Protecció i Ordenació del Medi Natural i del Paisatge. 2000-2001 (enllaç amb l'Institut d'Estudis Catalans)


Diversia, un macro entre d'oci

Diversia, un macro centre d'oci als terrenys que fan costat amb Bellaterra, la clínica Asepeyo de Sant Joan, Almar i l'autopista B30 - novembre 2000.

Macro centre d'oci prop del barri de Sant Joan a Sant Cugat.


Manifest conjunt de les plataformes cíviques de Caldes de Montbui, Castellar del Vallès i Sabadell davant la proposta de zoo al Vallès.

Aquest matí representants de les tres plataformes cíviques: Campanya en Defensa del Rodal, Castellar Sostenible i Torre Marimon XXI de Sabadell, Castellar del Vallès i Caldes de Montbui respectivament, han fet públic, davant la porta del Zoo de Barcelona, el manifest "La proposta de zoo i la defensa dels espais naturals del Vallès". Aquest manifest va adreçat a l'opinió pública i les administracions competents en el possible trasllat de part del zoo de Barcelona.

Davant de la proposta de diverses administracions locals i supralocals de construir un zoo terrestre de fins a 124 hectàrees fora de la ciutat de Barcelona, i en concret al Vallès diverses entitats i ciutadans s'han organitzat a Caldes de Montbui, Castellar del Vallès i Sabadell per evitar que el projecte de zoo malmeti el patrimoni natural de la comarca.

Actualment, la part terrestre del zoo de Barcelona ocupa 8 hectàrees i que, malgrat no es pretén traslladar tota íntegrament, la proposta d'ampliar-lo fins a 124 hectàrees demostra que no es tracta d'un trasllat de part del zoo terrestre de Barcelona, sinó d'un projecte de parc temàtic dedicat a la fauna exòtica, que necessàriament comportaria altres impactes no valorats en aquesta proposta de zoo.

Aquest projecte de parc zoològic entra plenament en contradicció amb la proposta aprovada per diversos municipis de la comarca de delimitar una extensa àrea de protecció dels espais naturals situats entre el riu Ripoll i la riera de Caldes anomenat Parc Agroforestal de Llevant. En aquest sentit, l'Estudi de diagnosi i desenvolupament de l'espai Agroforestal de Llevant elaborat pel CREAF-UAB (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals - Universitat Autònoma de Barcelona) determina els espais naturals proposats per construir el zoològic a Sabadell-Castellar del Vallès i a Caldes de Montbui d'àrea crítica per garantir la connectivitat dels espais naturals de la plana del Vallès.

Per tant, l'ocupació o transformació dels camps i boscos de Torre Marimon o Torrent de Colobrers-Torre Turull en un zoològic situat dins dels límits de l'espai Agroforestal de Llevant implicaria la pèrdua d'un espai natural bàsic per garantir la connexió entre els espais naturals del Vallès. Recordar que en els darrers anys una bona part dels espais lliures del Vallès han patit una transformació urbana que s'ha traduït en una pèrdua substancial d'espais naturals i d'identitat territorial. També afegir, que un parc zoològic no és compatible amb els usos propis dels espais naturals. Per tant, la possible construcció d'un zoològic s'hauria de projectar només en espais de caràcter urbà.

Insistir que l'actual planejament urbanístic i territorial vigent no permet construir aquest parc temàtic zoològic tal i com es proposa en els municipis de Caldes de Montbui, Castellar del Vallès i Sabadell. I que és un deure de les administracions competents en aquest territori garantir que l¹àmbit territorial del Parc Agroforestal de Llevant mantingui la seva funcionalitat com a espai bàsic per garantir la connectivitat entre els espais naturals del Vallès i la conservació de la biodiversitat en aquest sector de la comarca.

Reunió amb els candidats municipals

Les tres plataformes tenen previst sol·licitar entrevistes amb el candidats a les properes eleccions municipals a Barcelona, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès i Sabadell per tal de demenar el seu suport a les tres proposten següents:

  1. Que els promotors del possible trasllat de part del zoo terrestre de Barcelona al Vallès estudiïn alternatives viables de concepció, d¹ubicació i dimensió del projecte de parc zoològic de 124 hectàrees que es vol construir entre Sabadell i Castellar del Vallès o bé a Caldes de Montbui.
  2. Que en cap cas els espais naturals del Vallès, actualment qualificats de no urbanitzables, es puguin ocupar per aquest projecte de zoològic terrestre de Barcelona.
  3. Que les administracions responsables del futur del zoo de Barcelona garanteixin la participació plural de la ciutadania en el procés de presa de decisions.

Campanya en Defensa del Rodal, Castellar Sostenible i Torre Marimon XXI

El Vallès, 2 d'abril de 2003


Documents:

Articles

Notícies

Feina feta per la Plataforma Via Verda

Activitats (itineraris per la natura,l'exposició del Fòrum Terrassenc, ...). Podeu consultar les actes i els guions de treball.

Full d'adhesió a la Plataforma

Llista de correu

A la plana sobre llistes de correu trobareu més informació sobre aquest mitjà de comunicació entre els integrants de les diferents entitats.

Marietes parlant de la Via Verda.

"Si fas una pregunta passaràs un moment de vergonya. Si no la fas... passaràs vergonya tota la vida!"
[Associació Cerdanyola Via Verda] [Centre Direccional] [Collserola]