Pintades

Pintada mural al carrer de Francesc Layret. Març 2001.

Pintada mural al carrer de Francesc Layret. Març 2001.

Detalls del mural:

Detall 1: cal protegir el patrimoni natural de Cerdanyola.

Sol: S'ha de protegir el patrimoni natural de Cerdanyola per al vostre futur i la vostra qualitat de vida.

Eriçó: Això ho ha pintat: la Coordinadora per la Via Verda i la Plataforma contra el túnel d'Horta. Març 2001.

Cargol 1: Qui vol fer un túnel al bosc?

Cargol 2: Els qui fan negoci amb el patrimoni natural de tots.

Veus des dels edificis: Túnel d'Horta No! No! No!

Detall 2: volem la Via Verda.

Gat mesquer: Tot l'espai del Castell construït amb blocs de pisos... espatllant l'únic corredor biològic que queda... Estan bojos els humans?

Marieta 1: No hi volen pensar...prefereixen ignorar.

Marietes 2 i 3: Volem la Via Verda! un corredor biològic!

Detall 3: problemes de supervivència per als animals.

Mustela.

Porc senglar.

Conill: Les espècies animals no podran reproduir-se amb un bon intercanvi genètic.

Guineu: Si els humans tanquen amb barreres arquitectòniques el parc de Collserola els animals tindrem grans problemes de supervivència.

Detall 4: Declaració responsabilitats generacions actuals. Unesco 1997.

Declaració sobre la responsabilitat de les generacions actuals envers les generacions futures (Unesco 12.11.1997)

Article 4

Preservació de la vida a la terra.

Les generacions actuals tenen la responsabilitat de deixar a les properes generacions un planeta que en un futur no estigui irreversiblement malmès per l'activitat humana. En rebre la terra en herència temporal, cada generació ha de procurar fer ús dels recursos naturals de forma raonable i mirar de no comprometre la vida amb modificacions nocives dels ecosistemes i assegurar que el procés científic i tècnic en tots els àmbits no provoqui perjudicis a la vida en la Terra.


[Coordinadora Via Verda] [Activitats]