Pla director del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

Pla director urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de CerdanyolaEdicte de 14.05.2014 (DOGC 6637) - Pla director urbanístic (pdf) per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola

Pla director urbanístic per delimitar i ordenar el Centre Direccional de Cerdanyola - Edicte maig 2014

________________________

2014

L'Associació Cerdanyola Via Verda interposa un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació del Pla director urbanístic PDU del Centre Direccional

04/07/2014

L'entitat remarca que el recurs s’ha presentat perquè es tracta d’un projecte urbanístic innecessari, amb un gran impacte ambiental sobre el territori, insostenible econòmicament, que provocarà un col·lapse circulatori a la ciutat i que no resol el problema dels abocadors de la zona.

L’associació Via Verda ha interposat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila, publicada el 4 de juny, d'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Direccional de Cerdanyola. L’entitat està a l’espera que s’admeti a tràmit i, tot i ser conscients de que serà un procés llarg, afirmen que era el seu deure realitzar aquesta acció.


2013

a) Al·legacions que l'Associació Cerdanyola Via Verda (ACVV) va presentar al període de consulta ambiental, fase de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar de l'Avanç del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional 2013

b) Les al·legacions que la ACVV va presentar en el període posterior a l'Aprovació Inicial del PDU, que és l'únic període obert al públic per a al·legar.

c) publicació al DOG del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional

--

Tenim els documents administratius que ens han conduit fins el moment actual en què, en els propers dies, Via Verda presentarà un contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la Resolució del Conseller Santi Vila de No obrir el pertinent expedient de declaració de sòl contaminat l'abocador de Can Planas (18 hectàrees i limítrofs), tal com va sol·licitar unànimement el Ple municipal de Cerdanyola del Vallès (26 de gener de 2012) i per majoria el Parlament de Catalunya ( 30 de maig de 2012)

Ni l'Ajuntament de Cerdanyola ni el Parlament de Catalunya, davant la negativa informal de l'Agència de Residus de Catalunya -ARC, van iniciar el necessari procés administratiu de requeriment jurídic a l'ARC exigint-li el compliment de l'Acord del Ple i a la Resolució parlamentària. Però sí que ho va fer l'Associació Cerdanyola Via Verda mitjançant tots aquests documents.


[Associació Cerdanyola Via Verda]