Agenda 21 i Carta d'Aalborg

La convenció d'Aarhus i el dret a la informació dels ciutadans - UE

Cerdanyola el Vallès (auditoria ambiental al municipi)

Contextualització


Agenda 21

Adreces interessants sobre les agendes 21.


Carta d'Aalborg

En el Capítol 28 de l'Agenda 21, s'insta els poders locals a exercir la seva responsabilitat i a iniciar un procés de diàleg amb els seus ciutadans, organitzacions i entitats per tal d'adoptar un pla d'actuació ambiental i de desenvolupament especialment aplicat als problemes, les oportunitats i els valors locals. Això és el que es coneix com a "Agenda 21 Local". Està concebut com un procés obert i participatiu, dirigit a fer que els municipis siguin més sostenibles, més habitables i més justos.

Adreces interessants sobre la carta d'Aalborg.


Estudis d'impacte ambiental:[Associació Cerdanyola Via Verda] [Legislació]