Camps de golfos

De la mateixa manera que no s'entendria una pista d'esquí al mig de Collserola o un parc aquàtic al Sàhara (però no donem idees...), els camps de golf són aberracions en el nostre medi. Ve't aquí alguns dels que afecten la Via Verda:

Logotipus de la campanya contra el camp de golf a Collserola-Cerdanyola (2001)

Logotip de la campanya contra el projecte de camp de golfos 2001. Cerdanyola.


17.04.2008

Reunió de l'Associació Cerdanyola Via Verda i el regidor Rafael Bellido de Cerdanyola. Ens informa del següent:

Can Codina-Can Canaletes

La propietat va sol·licitar expropiació a totes les institucions possibles: Consorci del Parc de Collserola, Generalitat i Ajuntament.

Ara el tema està als tribunals els quals han de discernir quina administració ha d'executar l'expropiació. Aquest terreny esta catalogat com a 7C, que vol dir que és equipament de caràcter metropolità i tot sembla indicar que, un cop dissolta la Corporació Metropolitana la sentència digui que és la Generalitat qui ha d'expropiar.

El regidor diu que l'Ajuntament té el costum de no expropiar mai zones catalogades d'equipament, diu que nomes expropia zones verdes.

Aquest tema està aturat esperant la sentència.

El regidor ens diu que en aquest cas no succeirà com en l'expropiació de can Jeroni Martí, a Bellaterra, on l'Ajuntament va deixar exhaurir els10 anys d'ençà de la sol·licitud d'expropiació i llavors el propietari va recuperar els seus drets i s'hi ha pogut construir.

Sembla que la diferència entre ambdós casos pot radicar en què el temps no compta mentre el tema està als Tribunals, però caldria aprofundir més en una propera reunió per tal de saber si al final s'hi acabarà construint.


http://www.cerdanyola.info/pgs/noticia.php?n_id=5253

Divendres, 29 d'octubre de 2004

Bellido confirma que es vol fer un Parc Rural als terrenys del camp de golf

El destí dels terrenys de Can Codina i Can Canaletes, els avenços en el projecte d'aparcaments subterranis o la cessió a la Generalitat de la finca que ocupa l'Institut Gaudí de la Construcció per edificar un col.legi van ser temes destacats del Ple.

En el Ple es va tractar que l'Ajuntament es personi en diferents contenciosos en marxa davant els recursos presentats pels propietaris dels terrenys de Can Codina i Can Catà, on estava previst fer el camp de golf de Collserola, i dues empreses urbanístiques - Espais Cerdanyola i Immobiliària Urbis- que es consideren perjudicades pel canvi de planificació a la Plana del Castell. El regidor de Territopri, Rafael Bellido, va confirmar, a pregunta de la regidora del PAS Gemma Jaumandreu , que l'objectiu a Can Codina i Can Catà és fer un Parc Rural en la zona amb l'afloriment de jaciments arqueològics a la zona. Bellido indica que l'expropiació de terrenys reclamada per l'empresa Golf de Viladecans a Generalitat, Ajuntament i Parc de Collserola suposa una suma molt alta i que el govern municipal espera arribar a una solució d'acord a l'entorn natural dels terrenys.

Pel que fa a la planificació del Centre Direccional, el portaveu del PP, Antonio González , mostra inquietud davant les indemnitzacions que considera que s'hauran de pagar a propietaris que es creuen perjudicats pels canvis establerts. Bellido respon que una alteració de normativa no suposa cap indemnització i que, en tot cas, els convenis entre l'Institut Català del Sòl (INCASOL) i els propietaris privats pertoca resoldre'ls a l'INCASOL. Tant Bellido com l'alcalde de Cerdanyola remarquen que els canvis a la Plana del Castell suposen millores de medi ambient, de caràcter residencial i d'equipaments científics. [...]


12.04.2002: No es farà el camp de golf previst a Cerdanyola.
Èxit sonat de la campanya informativa i de conscienciació ecologista.

Les persones membres de la Plataforma reiterem el nostre oferiment per col·laborar per buscar alternatives sostenibles

nota de premsa

'La millor manera d'evitar la mort de les neurones és utilitzar-les'. Grup d'investigació de biologia molecular (Universitat de Lleida - ).

Índex de la pàgina

* Camp de golf a Cerdanyola del Vallès - Collserola

* Camp de golfos deTorrebonica Sabadell-Terrassa.

* Altres camps de golfos: a la Via Verda i als Països Catalans. Convocatòria antigolfistes.

* Moviment global antigolfos.Camp de golf de Cerdanyola a Collserola

El Manifest


La zona


Cartes


Articles


Internet

Fòrums de discussió a la web


Actes de les reunions de la Plataforma contra el camp de golf


Fullets reivindicatius

1 - Perquè no un camp de golf a Canaletes

2 - Amb quins arguments defensen el camp de golf?


Diversos

Logotip de la campanya contra el projecte de camp de golf de 1992

Logotip de la campanya contra el projecte de camp de golf de 1992Camp de golf de Torrebonica (Sabadell-Terrassa)

Estalvieu aigua: el golf la nec

La Generalitat talla per primera vegada l'aigua d'un camp de golf per fer-ne una mala gestió La mesura s'inclou dins el pla contra la sequera 27.07.2005

Grandària del camp de golf de Torrebonica respecte dels municipis veïns.

Grandària del camp de golf de Torrebonica respecte dels municipis de Terrassa i Sabadell.

Del Vallès, en quedarà res?

Qui et diria, Pere Quart
que són certes les certeses
que de terra que hi ha
que de terra no hi queda
i que un rajolí de plor
potser fos una riera.

En ma terra del Vallès
els enyors hi fan frontera
entre la vida que fou
i aquesta que es presenta
filla menor d'un mal somni,
que malmès les primaveres.

Tres turons i quatre pins
un bosc espès i una serra...
Qui pretén furtar a la vida
tot allò que l'alimenta?
El meu delit prefereix
els quatre noms per bandera.

Cinc quarteres massa terra
potser sí, quantes en queden?;
per morir, veient el sol
quan els braços arreplega
fora massa, una quartera,
però la vida que empeny
i que darrera verdeja
no es conforma amb tan poc
vol camps d'alfalç i rieres.
"Com el Vallès no hi ha res"
la sínia del temps ho espera...

Grup de Debat de Caldes

http://www.adenc.org/noticies/ecoadenc/20/accio.htmAltres camps de golfos

* A la Via Verda:

Rubí

ICV és una formació política Verda? Allà on governa No.

Rubí és un municipi del Vallès Occidental. Els seus 32 km2 de superfície l'omplen 60.000 habitants. IC governa la ciutat des de les primeres elccions democràtiques - llavors amb les sigles PSUC - . La política urbanística i mediambiental de les últimes legislatures ha estat més pròpia d'un govern de dretes que no pas la d'una formació ecosocialista. De portes en fora, l'alcaldessa Núria Buenaventura ven imatge de participació i sostenibilitat, encapçalant 'la declaració de Rubí' contra les línies d'alta tensió. Ha vampiritzat la feina feta per una comissió de ciutadans per tal d'aconseguir projecció personal.

L'últim encert del nostre govern municipal ha estat permetre, per manca de voluntat política, l'ampliació d'un camp de golf.

Per una nova cultura de l'aigua, cap camp de golf a la Mediterrània.

Coordinadora d'Urbanisme Ciutadà de Rubí

10 de març de 2002.

Informacions

Matadepera

Sant Cugat

*Als Països Catalans

*Convocatòria antigolfistes


El GAM: Moviment global antigolfos.

Article
[Associació Cerdanyola Via Verda]